BioNova Naturlige Svømmebasseng, nå også uten regenereringssone – BioSoilfilter

BioNova Naturlige Basseng med eller uten regenereringssone. Regenereringssonen kan om ønskelig erstattes av et Biosoilfilter.

Naturlige bade basseng/dammer er bygget for å operere etter de samme prinsipper og funksjoner som moder Jord bruker til å klargjøre og rense naturlige dammer, bekker og innsjøer. En naturlig badedam består av en dyp bade og svømmedel, og en grunn regneringssone. I regeneringssonen er det planter som hjelper med rengjøring og som skaper klimaet for en ideell blanding av mikroorganismer. Disse plantene er plantet i grus og andre spesielle tilslag og vann fra naturlige svømmebassenget pumpes gjennom disse sonene, slik at mikroorganismer og andre små livsformer blir permanent forankret og bidrar til å rense vannet.

Det er kun fantasien som begrenser deg når du skal planlegge ditt naturlige badebasseng eller dam, den dype bade svømmedelen kan feks være ditt eksisterende basseng, nytt betong/glassfiber/kompsitt eller stålbasseng

Regeneringsdelen kan også plasseres annet sted og forbindes med for eksempel vannfall, foss

Spesiell patentert øko-vennlig teknologi brukes til å forbedre naturens naturlige prosesser. Naturlige badedammer utnytter den naturlige økologien i et ferskvanns basseng for å etablere klart, sunt vann i å bade. Vannet klarhet opprettholdes uten
tilsetning av aggressive kjemikalier, slik som klor og uten bruk av intensive sand filtrering systemer. Resultatet er et biologisk, kjemisk fritt bademiljø. Vannet er klart, men ikke sterilisert, som i et tradisjonelt svømmebasseng, og er i stand til å opprettholde
normale utvalget av dammens liv, mikroskopiske organismer, virvelløse dyr og til og med frosker og padder.

BioNova Naturlig Basseng kan konstrueres på flere måter BioNova Eco eller BioNova Standard , en dams hvor halvdelen brukes til bading og svømming og den andre delen  som regeneringssone. BioNova Vario er en to dams konstruksjon, en dam til bading og svømming og en dam som regeneringssone som kan plasseres nær eller noe unna. Vanlig løsning til næring og offentlig og lkan dimensjoneres opp til 3.000 badende pr dag.

NYHET – BioNova Biosoilfilter konstrueres ved en svømmedel og en regeneringsdel som erstattes av en biosoilfilter løsning (planted soil filter) som erstatter regeneringsdelen. Filteret vil til et normalt privat basseng ha en Ø på 200cm og høyde på 120-150cm og kan monteres under terrasse, nedgravd etc.

BioNova Naturlige Basseng, RENGJØRING VED HJELP AV PLANTER OG MICROORGANISMER,  perfekt for privat, hotel, parker, campingplasser…

Det kan ikke være fisk i BioNova basseng eller dam men en fiske/koi  dam kan gjerne legges inntil men må renses separat, se gjerne vårt vannbehandlingssystem, eClear men da uten kobber.

Det må påregnes noe mer vedlikehold ved et naturlig basseng, med bla bunnsuger eller Bio rengjøringsrobot og nedklipping av planter om høsten. Som BioNova partner i Norge tilby hjelp til design og konstruksjon av utendørs Naturlige Basseng både til private og offentlige anlegg.

BioNova Dam privat og offentlig

BioNova Naturlig Basseng

BioNova Næring – Offentlig